Firebase Hizmet Hesaplarına Genel Bakış

Firebase, kullanıcı kimlik bilgilerini paylaşmadan hizmetleri çalıştırmak ve yönetmek için hizmet hesaplarını kullanır. Firebase projesi oluşturduğunuzda, projenizde bir dizi hizmet hesabının zaten mevcut olduğunu fark edebilirsiniz.

Ayrıca, hizmet eklediğinizde veya belirli işlemleri (ör. bir Firebase ürününü BigQuery'ye bağlama) gerçekleştirdiğinizde projenize yeni hizmet hesaplarının eklendiğini fark edebilirsiniz. Bu hizmet hesaplarının bazıları doğrudan Firebase tarafından, diğerleri ise Firebase projenizle ilişkili Google Cloud projesi aracılığıyla eklenir.

Projenizle ilişkili tüm hizmet hesaplarını Firebase konsolunda > Proje Ayarları'nın Hizmet hesapları sekmesinde görüntüleyebilirsiniz.

Firebase tarafından yönetilen hizmet hesaplarının listesi aşağıda verilmiştir:

Hesap Adı Hesap kullanımı Projeye eklendiğinde
firebase-service-account@firebase-sa-management.iam.gserviceaccount.com Firebase hizmetlerini yönetmek ve Google Cloud projelerine bağlamak için - tüm Firebase projeleri için gereklidir

Firebase projesi oluşturulurken / mevcut bir Google Cloud projesine Firebase hizmetleri eklenirken

service-project-number@gcp-sa-firebase.iam.gserviceaccount.com Firebase hizmetlerini yönetmek ve Google Cloud projelerine bağlamak için - tüm Firebase projeleri için gereklidir

Firebase projesi oluşturulurken / mevcut bir Google Cloud projesine Firebase hizmetleri eklenirken

Not: Eylül 2018'den önce oluşturulan bazı Firebase projeleri bu hizmet hesabını içermez. Bununla birlikte, bu hizmet hesabını gerektiren bir işlem gerçekleştirildiğinde Firebase bu hizmet hesabını bu projelerden herhangi birine otomatik olarak ekler.

service-project-number@gcp-sa-firebaseappcheck.iam.gserviceaccount.com Aşağıdaki Uygulama Kontrolü sağlayıcıları tarafından yayınlanan yanıt jetonlarını doğrulamak için:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • Play Integrity API
Aşağıdaki sağlayıcılardan Uygulama Kontrolü'nü kullanmak üzere bir uygulama kaydederken:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • Play Integrity API
project-id@appspot.gserviceaccount.com App Engine ile ilişkili ürünleri yönetmek için: Cloud Firestore, Cloud Storage for Firebase ve Cloud Functions for Firebase Firebase projesinin oluşturulması / Google Cloud projesinin Firebase'e aktarılması sırasında
İçe aktarma işleminden önce Google Cloud projeleri için mevcut olabilir
service-project-number@firebase-rules.iam.gserviceaccount.com Cloud Firestore, Cloud Storage for Firebase ve Realtime Database için Firebase Güvenlik Kurallarını yönetme Firebase projesi oluşturulurken / Google Cloud projesinin Firebase'e aktarılması sırasında
service-project number@gcp-sa-firebasestorage.iam.gserviceaccount.com

(kullanımdan kaldırıldı) firebase-storage@system.gserviceaccount.com
Cloud Storage for Firebase paketlerini yönetmek için. Firebase projesi oluşturulurken / Google Cloud projesinin Firebase'e aktarıldığı sırada.
firebase-storage@ hizmet hesabı artık yeni projelere atanmış durumda değil. Destekle ilgili SSS sayfasını inceleyin.
service-project-number@gcf-admin-robot.iam.gserviceaccount.com Cloud Functions for Firebase'i çalıştırmak için Firebase projesinin oluşturulması / Google Cloud projesinin Firebase'e aktarılması sırasında
İçe aktarma işleminden önce Google Cloud projeleri için mevcut olabilir
project-number@cloudservices.gserviceaccount.com Google API'lerini kullanmak için Firebase projesinin oluşturulması / Google Cloud projesinin Firebase'e aktarılması sırasında
İçe aktarma işleminden önce Google Cloud projeleri için mevcut olabilir
firebase-adminsdk-random5chars@project-id.iam.gserviceaccount.com Firebase Admin SDK kimlik bilgilerini sağlamak için Firebase projesi oluşturulurken / Google Cloud projesinin Firebase'e aktarılması sırasında
firebase-measurement@system.gserviceaccount.com Firebase verilerini Google Analytics'ten BigQuery'ye aktarmak için Herhangi bir Firebase ürünü BigQuery'ye bağlanırken
crashlytics-exporter@crashlytics-bigquery-prod.iam.gserviceaccount.com Firebase Crashlytics'ten BigQuery'ye veri aktarmak için Herhangi bir Firebase ürünü BigQuery'ye bağlanırken
exporter@fcm-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com Verileri Firebase Cloud Messaging'den BigQuery'ye aktarmak için Herhangi bir Firebase ürünü BigQuery'ye bağlanırken
exporter@performance-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com Verileri Firebase Performance Monitoring'den BigQuery'ye aktarmak için Herhangi bir Firebase ürünü BigQuery'ye bağlanırken
service-project-number@gcp-sa-bigquerydatatransfer.iam.gserviceaccount.com Herhangi bir Firebase ürününden (Google Analytics, Crashlytics, Cloud Messaging, Performance Monitoring) BigQuery'ye veri aktarmak için Herhangi bir Firebase ürünü BigQuery'ye bağlanırken
ext-extension-instance-id@project-id.iam.gserviceaccount.com Bir Firebase uzantısının yüklenmesini yönetmek ve çalıştırmak için Uzantı yükleme sırasında (her uzantı örneğinin kendi hizmet hesabı vardır)
(kullanımdan kaldırıldı) firebase-crashreporting-random4char@project-name.iam.gserviceaccount.com Kilitlenme sembollerini Firebase Kilitlenme Raporu'na yüklemek için Firebase projesi oluşturulurken