Chạy thử nghiệm cục bộ

Hướng dẫn này mô tả cách chạy thử nghiệm iOS cục bộ để bạn có thể kiểm tra chất lượng hoạt động của thử nghiệm trước khi chạy trong Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase.

Chạy một XCTest cục bộ

Bạn có thể xác minh rằng Test Lab sẽ có thể cài đặt ứng dụng và thử nghiệm của bạn bằng cách chạy cục bộ với thiết bị được kết nối USB như sau:

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

Chạy thử nghiệm Vòng lặp trò chơi cục bộ