Bir hizmet hesabıyla kimlik doğrulama

Hizmet hesapları, CI ortamında App Distribution'ı kurmak için kullanışlıdır. Bir hizmet hesabıyla kimlik doğrulaması yapmak, derlemelerinizi dağıtmak için istemci kitaplıklarını (ör. Firebase CLI veya fastlane) kullanmanızı sağlar. Kimlik doğrulama için bir hizmet hesabı kullandığınızda Firebase, uygulamanızın kimlik bilgilerini bulmak için Uygulama Varsayılan Kimlik Bilgilerini (ADC) kullanır. Bu kimlik bilgilerini GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ortam değişkenini ayarlayarak sağlayabilirsiniz.

  1. Google Cloud konsolunu açın ve projenizi seçin.
  2. Hizmet Hesabı Oluştur'u tıklayın ve hizmet hesabı ayrıntılarını girin.
  3. Oluştur ve Devam Et'i tıklayın.
  4. Firebase App Distribution Yöneticisi rolünü ekleyin ve Bitti'yi tıklayın.
  5. Özel bir JSON anahtarı oluşturun ve anahtarı, derleme ortamınızın erişebileceği bir konuma taşıyın. Firebase projenizdeki App Distribution'a yönetici erişimi verdiğinden bu dosyayı güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun.
  6. Uygulamanızı 20 Eylül 2019'dan sonra oluşturduysanız bu adımı atlayın: Google API'leri konsolunda Firebase App Distribution API'yi etkinleştirin. İstendiğinde Firebase projenizle aynı ada sahip projeyi seçin.
  7. GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ortam değişkenini özel anahtar JSON dosyanızın yoluna ayarlayın:
    export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/absolute/path/to/credentials/file.json