Uwierzytelnianie za pomocą konta usługi

Konta usługi są przydatne do konfigurowania Rozpowszechniania aplikacji w środowisku CI. Uwierzytelnianie za pomocą konta usługi pozwala używać bibliotek klienta (np. interfejsu wiersza poleceń Firebase lub fastlane) do rozpowszechniania kompilacji. Gdy do uwierzytelniania używasz konta usługi, Firebase używa domyślnych danych logowania aplikacji (ADC), by znaleźć dane logowania do aplikacji. Możesz je podać, ustawiając zmienną środowiskową GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.

  1. Otwórz konsolę Google Cloud i wybierz projekt.
  2. Kliknij Utwórz konto usługi i wpisz jego szczegóły.
  3. Kliknij Utwórz i kontynuuj.
  4. Dodaj rolę Administrator dystrybucji aplikacji Firebase i kliknij Gotowe.
  5. Utwórz prywatny klucz JSON i przenieś go do lokalizacji dostępnej dla środowiska kompilacji. Przechowuj ten plik w bezpiecznym miejscu, bo zapewnia on dostęp administratora do Rozpowszechniania aplikacji w projekcie Firebase.
  6. Pomiń ten krok, jeśli Twoja aplikacja została utworzona po 20 września 2019 r.: w konsoli interfejsów API Google włącz interfejs Firebase App Distribution API. Gdy pojawi się prośba, wybierz projekt o tej samej nazwie co Twój projekt Firebase.
  7. Ustaw zmienną środowiskową GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS na ścieżkę do pliku JSON z kluczem prywatnym:
    export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/absolute/path/to/credentials/file.json