Bir hizmet hesabıyla kimlik doğrulama

Hizmet hesapları, bir CI ortamında Uygulama Dağıtımını ayarlamak için kullanışlıdır. Bir hizmet hesabıyla kimlik doğrulama, derlemelerinizi dağıtmak için istemci kitaplıklarını (ör. Firebase CLI, Gradle ve fastlane) kullanmanıza olanak tanır. Kimlik doğrulama için bir hizmet hesabı kullandığınızda Firebase, uygulamanızın kimlik bilgilerini bulmak için Uygulama Varsayılan Kimlik Bilgilerini (ADC) kullanır. Bu bilgileri, GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ortam değişkenini ayarlayarak veya uygulamanızın kodunda hizmet hesabı anahtarınızın yolunu işaret ederek sağlayabilirsiniz.

 1. Google Cloud konsolunu açın ve projenizi seçin.
 2. Hizmet Hesabı Oluştur'a tıklayın ve hizmet hesabı ayrıntılarını girin.
 3. Oluştur ve Devam Et'i tıklayın.
 4. Firebase Uygulama Dağıtım Yöneticisi rolünü ekleyin ve Bitti'yi tıklayın.
 5. Özel bir JSON anahtarı oluşturun ve anahtarı, derleme ortamınızın erişebileceği bir konuma taşıyın. Bu dosyayı güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun çünkü bu dosya, Firebase projenizdeki Uygulama Dağıtımına yönetici erişimi sağlar.
 6. Uygulamanızı 20 Eylül 2019'dan sonra oluşturduysanız bu adımı atlayın : Google API konsolunda Firebase App Distribution API'yi etkinleştirin. İstendiğinde Firebase projenizle aynı adı taşıyan projeyi seçin.

 7. Hizmet hesabı kimlik bilgilerinizi sağlayın:

  • Yalnızca Gradle için : build.gradle dosyanızda serviceCredentialsFile özelliğini özel anahtar JSON dosyanıza ayarlayın:

   android {
   
     // ...
   
     buildTypes {
       release {
         firebaseAppDistribution {
           serviceCredentialsFile="/absolute/path/to/credentials/file.json"
           releaseNotesFile="/path/to/releasenotes.txt"
           testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
         }
       }
     }
   
     // ...
   
   }
   

   İsteğe bağlı olarak aşağıdaki adımı izleyerek uygulamanızın koduna kimlik bilgileri sağlayabilirsiniz.

  • Firebase CLI, fastlane veya Gradle için : GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ortam değişkenini özel anahtar JSON dosyanızın yoluna ayarlayın:

   export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/absolute/path/to/credentials/file.json