欢迎参加我们将于 2022 年 10 月 18 日举办的 Firebase 峰会(线上线下同时进行),了解 Firebase 如何帮助您加快应用开发速度、满怀信心地发布应用并在之后需要时轻松地扩大应用规模。立即报名

App Distribution'da test kullanıcıları ekleme ve kaldırma

Bu belge, aşağıdaki görevler dahil olmak üzere App Distribution'da test edicilerin nasıl ekleneceğini ve kaldırılacağını açıklar:

Firebase projesine test kullanıcıları ekleme ve kaldırma

Firebase konsolundaki Uygulama Dağıtımı sayfasının Test Ediciler ve Gruplar sekmesinde test kullanıcıları ekler ve kaldırırsınız.

Firebase projenize bir test kullanıcısı eklendiğinde, test kullanıcısını gruplara ekleyebilirsiniz. Bir Firebase projesinden kaldırılan test kullanıcıları, projenizdeki tüm sürümlere erişimi kaybeder. Ayrıca uygulamanızın dağıtımını ayarlarken test kullanıcıları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Test kullanıcıları ekleme ve kaldırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Firebase CLI'yi kullanın, Fastlane Kullan ve Gradle Kullan'a bakın . Firebase App Distribution API'sini de kullanabilirsiniz.

Çok sayıda test kullanıcınız varsa, sürümlere test kullanıcısı erişimini daha kolay yönetmek için grupları kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için , Bir gruba test kullanıcıları ekleme ve kaldırma bölümüne bakın.

Test kullanıcısı sınırları

Firebase App Distribution, aşağıdaki test kullanıcısı sınırlarına sahiptir:

  • Bir Firebase projesine maksimum 500 test kullanıcısı ekleyin

  • Bir Uygulama Dağıtım grubuna en fazla 200 test kullanıcısı ekleyin

Daha fazla test kullanıcısı eklemek için ücretsiz bir limit artışı talep edin.

Firebase App Distribution API ile test kullanıcıları ekleyin ve kaldırın

App Distribution API'sine bir HTTP isteği kullanarak test kullanıcıları eklemek veya App Distribution'dan kaldırmak için Firebase App Distribution API'sindeki testers.batchAdd ve testers.batchRemove uç noktalarını kullanabilirsiniz.

Bir gruba test kullanıcıları ekleme ve gruptan test kullanıcılarını kaldırma

Firebase konsolundaki Uygulama Dağıtımı sayfasının Test Ediciler ve Gruplar sekmesinde test kullanıcıları ekleyebilir ve gruplardan çıkarabilirsiniz. Gruplar, çok sayıda test kullanıcısının yayınlara erişimini yönetmek için kullanışlıdır. Örneğin, küçük bir test kullanıcısı grubuna bir uygulamanın erken sürümüne erişim izni vermek için bir grup oluşturabilirsiniz. İlk test kullanıcısı grubundan gelen geri bildirimi uyguladıktan sonra, daha fazla sayıda test kullanıcısı için bir grup oluşturabilirsiniz.

Bir gruba test kullanıcıları eklediğinizde veya gruptan test kullanıcıları çıkardığınızda, bu test kullanıcıları o gruba dağıtılan tüm yayınlara erişim kazanır veya kaybeder.

Gruptan bir test kullanıcısını kaldırma

Bir test kullanıcısını bir gruptan çıkardığınızda:

  • Test kullanıcısı, yalnızca çıkarıldığı grup aracılığıyla erişebildiği tüm sürümlerden kaldırılır.
  • Test kullanıcısı, aynı zamanda bir yayına erişimi olan farklı bir grubun üyesiyse, test kullanıcısı o yayına erişimi elinde tutar.

Bir grubu sil

Bir grubu sildiğinizde, o gruptaki tüm test kullanıcıları, özel olarak o grup aracılığıyla erişebildikleri tüm sürümlerden kaldırılır. Çoğu durumda, grup silme işlemi hemen gerçekleşir; ancak çok sayıda test kullanıcınız ve sürümünüz varsa, grubun silinmesi daha uzun sürebilir. Bir grubu sildikten sonra, artık Firebase konsolunun Uygulama Dağıtımı sayfasında listelenmez.

Bir grubun silinmesi hemen etkili olmayabilir; bir grubu sildikten sonra, silinen gruptan belirli bir sürüme erişimi olan bireysel test kullanıcılarının geçici olarak listelendiğini görebilirsiniz.

Sonraki adımlar