Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措

Przeprowadź migrację do najnowszego pakietu SDK Firebase dla Swift (wersja 4.0.0)

W wersji 4.0.0 pakietu Firebase iOS SDK dla Swift wprowadziliśmy zmiany zgodne z konwencjami nazewnictwa zawartymi w wytycznych projektowych Swift API . Aby naprawić błędy lub ostrzeżenia, które mogą pojawić się podczas aktualizowania wersji pakietu Firebase iOS SDK aplikacji, wykonaj czynności opisane w tym przewodniku migracji.

Zmiany w nowej wersji

W pakiecie Swift SDK we wszystkich produktach Firebase wprowadzono następujące zmiany:

  • Usunięcie prefiksu FIR w nazwach wszystkich stałych, protokołów, klas, wyliczeń i definicji typów.
  • Zmiana nazwy FIRApp na FirebaseApp .
  • Zmiana nazwy FIROptions na FirebaseOptions .

Pełna lista zmian znajduje się w sekcji ze szczegółowym wykazem zmian .

Usuń błędy

Najlepszym sposobem rozwiązania błędów wynikających z tych zmian jest użycie okna dialogowego Napraw w Xcode.

  1. Po otwarciu zaktualizowanego projektu w obszarze roboczym Xcode w nawigatorze problemów pojawiają się błędy wynikające ze zmian nazewnictwa.
  2. Kliknij błąd i napraw go za pomocą sugestii w oknie dialogowym Napraw .

Rozwiąż konflikty nazw

Aby rozwiązać konflikty nazw, użyj przestrzeni nazw udostępnionej przez moduł. Na przykład w przypadku FIRUser , który jest teraz User , możesz chcieć odróżnić swoją klasę/strukturę User od klasy Firebase User .

@import Firebase
...
var firebaseUser: Firebase.User?

Szczegółowa lista zmian