اولین برنامه وب خود را با Firebase بسازید

اصول پلت فرم توسعه برنامه Firebase را بیاموزید و اولین برنامه خود را با استفاده از Firebase بسازید.

 

مزایای Firebase را شناسایی کنید

ویدیو اختیاری

درباره مزایای استفاده از بستر Firebase برای ساخت برنامه خود بیاموزید.

Firebase را به پروژه JavaScript خود اضافه کنید

مقاله اختیاری

بیاموزید که چگونه از Firebase JavaScript SDK در برنامه وب یا به عنوان مشتری برای دسترسی کاربر نهایی استفاده کنید.

خواندن مقاله

یک برنامه وب ایجاد کنید که توسط Firebase طراحی شده است

Codelab اختیاری

اصول Firebase را برای ایجاد برنامه های وب تعاملی و ساخت و استقرار یک برنامه چت RSVP و کتاب مهمان با استفاده از چندین محصول Firebase بیاموزید. کد کد: serve_path: / codelabs / firebase-to-get-to-know-web مستاجر_id: 4 عنوان:> - یک برنامه وب ایجاد کنید که توسط Firebase طراحی شده است توضیحات:> - اصول Firebase را برای ایجاد برنامه های وب تعاملی و ساخت و استقرار برنامه چت RSVP و کتاب مهمان با استفاده از چندین محصول Firebase بیاموزید.

گرفتن codelab