Firebase Cloud Messaging API

FCM send API, które zapewnia wieloplatformowe rozwiązanie do przesyłania wiadomości, umożliwiające niezawodne i bezpłatne dostarczanie wiadomości.

Serwis: fcm.googleapis.com

Aby wywołać tę usługę, zalecamy skorzystanie z bibliotek klienckich dostarczonych przez Google. Jeśli Twoja aplikacja musi korzystać z własnych bibliotek do wywoływania tej usługi, podczas wysyłania żądań do interfejsu API użyj poniższych informacji.

Dokument odkrycia

Dokument odkrycia to czytelna maszynowo specyfikacja opisująca i korzystająca z interfejsów API REST. Służy do budowania bibliotek klienckich, wtyczek IDE i innych narzędzi współdziałających z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów wykrywania. Ta usługa zapewnia następujący dokument odkrycia:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL określający adres sieciowy usługi API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych usługi. Ta usługa ma następujący punkt końcowy usługi i wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do tego punktu końcowego usługi:

  • https://fcm.googleapis.com

Zasób REST: v1.projects.messages

Metody
send POST /v1/{parent=projects/*}/messages:send
Wyślij wiadomość do określonego celu (tokenu rejestracji, tematu lub warunku).