REST Resource: projects.databases

Kaynak

Bu kaynakla ilişkilendirilmiş kalıcı veri yok.

Yöntemler

exportDocuments

Google Cloud Firestore'daki dokümanların tümünün veya bir alt kümesinin kopyasını Google Cloud Storage gibi başka bir depolama sistemine aktarır.

importDocuments

Belgeleri Google Cloud Firestore'a aktarır.