افزودن و حذف آزمایش‌کنندگان در App Distribution

این سند نحوه افزودن و حذف آزمایش‌کنندگان در توزیع برنامه را شرح می‌دهد، از جمله وظایف زیر:

آزمایشگرها را از پروژه Firebase اضافه و حذف کنید

آزمایش‌کنندگان را در برگه آزمایش‌کنندگان و گروه‌ها در صفحه توزیع برنامه در کنسول Firebase اضافه و حذف می‌کنید.

اگر تعداد آزمایش‌کننده‌های زیادی دارید، می‌توانید از گروه‌ها برای مدیریت آسان‌تر دسترسی آزمایش‌کننده به نسخه‌ها استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به افزودن و حذف آزمایش‌کنندگان از یک گروه مراجعه کنید.

محدودیت های تستر

Firebase App Distribution دارای محدودیت‌های آزمایش‌کننده زیر است:

  • حداکثر 500 آزمایش کننده را به پروژه Firebase اضافه کنید

  • حداکثر 200 آزمایش کننده را به یک گروه توزیع برنامه اضافه کنید

برای افزودن آزمایشگرهای بیشتر، درخواست افزایش محدودیت بدون هزینه کنید.

با Firebase App Distribution API آزمایش‌کنندگان را اضافه و حذف کنید

می‌توانید از نقاط پایانی testers.batchAdd و testers.batchRemove در Firebase App Distribution API برای افزودن یا حذف آزمایش‌کنندگان از App Distribution با استفاده از درخواست HTTP به App Distribution API استفاده کنید.

اضافه کردن و حذف آزمایش کنندگان از یک گروه

می‌توانید آزمایش‌کنندگان را از گروه‌ها در برگه آزمایش‌کنندگان و گروه‌ها در صفحه توزیع برنامه در کنسول Firebase اضافه و حذف کنید. گروه‌ها برای مدیریت دسترسی به نسخه‌ها برای تعداد زیادی آزمایش‌کننده مفید هستند. برای مثال، می‌توانید گروهی ایجاد کنید تا به گروه کوچکی از آزمایش‌کنندگان اجازه دسترسی به نسخه اولیه یک برنامه را بدهید. پس از اجرای بازخورد از گروه آزمایش کننده اولیه، می توانید یک گروه برای تعداد بیشتری آزمایش کننده ایجاد کنید.

وقتی آزمایش‌کنندگان را از گروهی اضافه یا حذف می‌کنید، آن آزمایش‌کنندگان به همه نسخه‌هایی که در آن گروه توزیع شده است دسترسی پیدا می‌کنند یا از دست می‌دهند.

یک آزمایش کننده را از یک گروه حذف کنید

وقتی آزمایش‌کننده‌ای را از یک گروه حذف می‌کنید:

  • آزمایش‌کننده از تمام نسخه‌هایی که منحصراً از طریق گروهی که از آن حذف شده‌اند به آن‌ها دسترسی داشتند حذف می‌شود.
  • اگر آزمایش‌کننده عضوی از گروه دیگری باشد که به نسخه‌ای نیز دسترسی دارد، آزمایش‌کننده دسترسی به آن نسخه را حفظ می‌کند.

حذف یک گروه

وقتی گروهی را حذف می‌کنید، همه آزمایش‌کنندگان آن گروه از همه نسخه‌هایی که منحصراً از طریق آن گروه به آنها دسترسی داشتند حذف می‌شوند. در بیشتر موارد، حذف گروه تقریباً بلافاصله اتفاق می افتد. اما اگر تعداد آزمایش‌کننده‌ها و نسخه‌های زیادی دارید، حذف گروه ممکن است بیشتر طول بکشد. پس از حذف یک گروه، دیگر در صفحه توزیع برنامه کنسول Firebase لیست نمی شود.

حذف یک گروه ممکن است بلافاصله اعمال نشود. پس از حذف یک گروه، ممکن است به طور موقت آزمایش‌کننده‌های فردی از گروه حذف‌شده را ببینید که به عنوان دسترسی به نسخه خاصی فهرست شده‌اند.

مراحل بعدی