Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ผลิตภัณฑ์ / วางจำหน่ายและตรวจสอบ

ปลดปล่อยด้วยความมั่นใจ
และตรวจสอบประสิทธิภาพ
และความมั่นคง

ปล่อยและตรวจสอบ

ปรับปรุงคุณภาพแอปโดยใช้เวลาน้อยลงโดยใช้ความพยายามน้อยลง

ลดความซับซ้อนของกระบวนการทดสอบทดลองและแก้ไขปัญหา
เปิดตัวคุณสมบัติอย่างระมัดระวังและตรวจสอบการนำไปใช้
ระบุจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขปัญหาด้านเสถียรภาพและประสิทธิภาพ แต่เนิ่นๆ

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายและตรวจสอบของเรา

ติดตามจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขปัญหาความเสถียรที่บั่นทอนคุณภาพแอปแบบเรียลไทม์

ตรวจสอบการได้มาของผู้ใช้และเมตริกการนำฟีเจอร์ไปใช้เมื่อคุณเปิดแอปด้วยการวิเคราะห์แอปฟรีและไม่ จำกัด

เปิดตัวคุณลักษณะใหม่อย่างช้าๆและปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเสถียรและทำงานได้ดี

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

ตรวจจับข้อผิดพลาดก่อนเผยแพร่โดยการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของแอปของคุณบนอุปกรณ์จริงและอุปกรณ์เสมือนที่จำลองสภาพแวดล้อมจริง

แจกจ่ายแอปเวอร์ชันก่อนเผยแพร่ให้กับผู้ทดสอบที่เชื่อถือได้อย่างง่ายดายเพื่อรับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า