خلاصه مطالعات موردی


Acintyo

لوگوی Acintyo

Acintyo از Firebase برای ساده سازی و سرعت بخشیدن به توسعه برنامه تا 25٪ استفاده می کند.

مطالعه موردی Acintyo را مشاهده کنیدAhoy Games

لوگوی Ahoy Games

Ahoy Games با شخصی‌سازی Firebase Remote Config خریدها را 13 درصد افزایش می‌دهد.

مطالعه موردی Ahoy Games را مشاهده کنیدآمریکن اکسپرس

لوگوی امریکن اکسپرس

American Express با استفاده از Firebase Test Lab برای اندروید، هزینه‌های تست برنامه را 50٪ کاهش داد.

مطالعه موردی امریکن اکسپرس را مشاهده کنیدCrazyLabs

لوگوی CrazyLabs

CrazyLabs از Firebase Remote Config برای به حداکثر رساندن درآمد در مقیاس استفاده می کند.

مطالعه موردی CrazyLabs را مشاهده کنیددودل

لوگوی Doodle

Doodle با Firebase Crashlytics و Firebase Remote Config تعامل کاربر را تا 42 درصد افزایش داد.

مطالعه موردی Doodle را مشاهده کنیدeBay

لوگوی eBay

eBay Motors از Firebase ML برای دسته بندی سریع تصاویر، کاهش هزینه ها و بهبود تجربه کاربر استفاده می کند.

مطالعه موردی eBay را مشاهده کنیدگیم لافت

لوگوی Gameloft

Gameloft از Firebase Crashlytics برای کاهش نرخ خرابی و افزایش مدت زمان جلسه بازیکن تا 16٪ استفاده می کند.

مطالعه موردی Gameloft را مشاهده کنیدGameNexa Studios

لوگوی GameNexa Studies

استودیو GameNexa از Firebase برای دوبرابر کردن درآمد خرید درون‌برنامه‌ای و تنوع بخشیدن به استراتژی کسب درآمد خود استفاده می‌کند.

مطالعه موردی GameNexa Studios را مشاهده کنیدنیم آجر

لوگوی نیمه آجری

Halfbrick با شخصی سازی Firebase Remote Config درآمد را 16 درصد افزایش می دهد.

مطالعه موردی Halfbrick را مشاهده کنیدهاوکین داینامیک

لوگوی هاوکین داینامیک

Hawkin Dynamics محصول خود را به جای چند ماه در 2 هفته ارتقا می دهد.

مطالعه موردی Hawkin Dynamics را مشاهده کنیدHotstar

لوگوی Hotstar

Hotstar با Firebase مقیاس می‌گیرد و تعامل را تا 38% افزایش می‌دهد.

مطالعه موردی Hotstar را مشاهده کنیدگروه KCB

لوگوی گروه KCB

گروه KCB با Google Analytics هزینه هر نصب را 24٪ کاهش می دهد.

مطالعه موردی گروه KCB را مشاهده کنیدلو فیگارو

لوگوی لو فیگارو

Le Figaro از Firebase برای افزایش اشتراک های پولی در برنامه های تلفن همراه و وب استفاده می کند.

مطالعه موردی Le Figaro را مشاهده کنیدموبایل

لوگوی موبایل

Mobills اشتراک ها را با Firebase Remote Config 15٪ افزایش می دهد.

مطالعه موردی Mobills را مشاهده کنیدNPR

آرم NPR

NPR با Google Analytics بینش های ارزشمندی در مورد رفتار کاربر به دست می آورد.

مطالعه موردی NPR را مشاهده کنیدOnefootball

لوگوی Onefootball

Onefootball با آزمایش ویژگی‌ها قبل از انتشار، جلسات کاربران را 5 درصد افزایش داد.

مطالعه موردی Onefootball را مشاهده کنیدPlaybuzz

لوگوی Playbuzz

تیم بازاریابی Playbuzz به راحتی برنده استقلال برای پیکربندی تبلیغات بر اساس بینش برنامه است.

مطالعه موردی Playbuzz را مشاهده کنیدبازی های پوملو

لوگوی Pomelo Games

Pomelo Games از Firebase برای افزایش درآمد تا 35٪ بدون از دست دادن بازیکنان استفاده می کند.

مطالعه موردی Pomelo Games را مشاهده کنیدصحنه

لوگوی STAGE

STAGE از Firebase و Flutter برای کاهش زمان انتشار به نصف استفاده می کند

مطالعه موردی STAGE را مشاهده کنیدQtonz MBit Music

لوگوی Vinwap

Qtonz از Firebase برای افزایش 4 برابری درآمد تبلیغات و افزایش تعامل استفاده می کند.

مطالعه موردی Qtonz MBit Music را مشاهده کنیدتامدیا

لوگوی تامدیا

Tamedia با استفاده از Google Analytics و Firebase In-App Messaging، تبدیل مشترکین را با هشدارهای سفارشی افزایش می‌دهد.

مطالعه موردی Tamedia را مشاهده کنیدTapple

لوگوی Tapple

Tapple از Firebase Remote Config برای افزایش اشتراک تا 8٪ استفاده می کند.

مطالعه موردی Tapple را مشاهده کنیدبازی ها را لمس می کند

نشان‌واره بازی‌های Tapps

Tapps Games با Firebase Crashlytics و Firebase Remote Config نرخ کاربر بدون خرابی را افزایش می‌دهد و رتبه‌بندی‌ها را بهبود می‌بخشد.

مطالعه موردی Tapps Games را مشاهده کنیدVinwap

لوگوی Vinwap

Vinwap با آزمایش Firebase A/B و Firebase Remote Config درآمد تبلیغات را 30٪ افزایش می دهد.

مطالعه موردی Vinwap را مشاهده کنید