Firebase را به برنامه Flutter خود اضافه کنید

بیاموزید محصولات Firebase را در برنامه Flutter خود ادغام کنید ، برای توسعه یکپارچه برنامه های تلفن همراه در زمینه جلو و عقب.

 

Firebase را به برنامه Flutter خود اضافه کنید

مقاله اختیاری

شرایط لازم برای افزودن Firebase به یک برنامه Flutter برای Android را بیاموزید.

خواندن مقاله

Firebase را به پروژه iOS خود اضافه کنید

مقاله اختیاری

شرایط لازم برای افزودن Firebase به یک برنامه Flutter برای iOS را بیاموزید.

خواندن مقاله

Firebase را برای Flutter بشناسید

Codelab

با استفاده از بسته های FlutterFire برای گفتگو با Firebase Auth و Cloud Firestore ، ساخت یک برنامه تلفن همراه Flutter را از ابتدا یاد بگیرید.

شیرجه رفتن به Firebase Auth در Flutter: ورود به سیستم ایمیل و پیوند

مقاله اختیاری

درباره احراز هویت با Firebase و چگونگی استفاده از آن از طریق افزونه FlutterFire بیاموزید.

خواندن مقاله