برنامه های وب را با پشتیبانی Cloud Firestore بسازید

یاد بگیرید که به طور موثر و ایمن داده های برنامه را با Cloud Firestore ذخیره و همگام سازی کنید.

 

پایگاه داده NoSQL چیست؟ Cloud Firestore چگونه ساختار یافته است؟

ویدیو اختیاری

درباره Cloud Firestore به عنوان سیستمی برای ذخیره و بازیابی داده ها و نحوه شناسایی بهترین موارد استفاده برای استفاده از Cloud Firestore با برنامه های خود ، اطلاعاتی کسب کنید.

س quالات در Cloud Firestore چگونه کار می کنند؟

ویدیو اختیاری

بیاموزید که چگونه داده ها را در Cloud Firestore بخوانید و بنویسید ، نحوه نمایش داده ها و نوع پرس و جوهایی که می توانید اجرا کنید. با راهنمایی پرسشهای گروه مجموعه به روز شده است.

قوانین امنیتی! 🔑

ویدیو اختیاری

درباره اعتبار سنجی داده ها ، اشیا resource منابع ، ادعاهای خودکار سفارشی و نحوه شروع ایمن سازی داده ها در پایگاه داده Cloud Firestore خود بیاموزید.

معاملات چگونه کار می کنند؟

ویدیو اختیاری

بیاموزید که چگونه تراکنش ها در Cloud Firestore کار می کند ، تفاوت بین معاملات سمت مشتری و سمت سرور ، نحوه انجام معاملات اتمی و نحوه جلوگیری از شرایط مسابقه و ناهماهنگی عجیب در برنامه پایگاه داده خود.

با Firestore برای وب آشنا شوید

Codelab

ساخت یک برنامه وب با پشتیبانی Cloud Firestore را بیاموزید.