Uruchom test lokalnie

W tym przewodniku opisano, jak lokalnie uruchomić test systemu iOS, aby móc sprawdzić jakość działania testu przed uruchomieniem go w laboratorium testowym Firebase.

Uruchom lokalnie XCTest

Możesz sprawdzić, czy Laboratorium testowe będzie mogło zainstalować Twoją aplikację i przeprowadzić testy, uruchamiając lokalnie na urządzeniu podłączonym przez USB w następujący sposób:

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

Uruchom lokalnie test pętli gry