Firebase Cloud Messaging API

Mesajları hiçbir ücret ödemeden güvenilir bir şekilde iletmek için platformlar arası mesajlaşma çözümü sağlayan FCM gönderme API'si.

Hizmet: fcm.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa API isteklerini yaparken aşağıdaki bilgileri kullanın.

Keşif belgesi

Keşif Belgesi, REST API'lerini tanımlamak ve tüketmek için makine tarafından okunabilen bir spesifikasyondur. İstemci kitaplıkları, IDE eklentileri ve Google API'leriyle etkileşime giren diğer araçları oluşturmak için kullanılır. Bir hizmet birden fazla keşif belgesi sağlayabilir. Bu hizmet aşağıdaki keşif belgesini sağlar:

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten bir temel URL'dir. Bir hizmetin birden fazla hizmet uç noktası olabilir. Bu hizmet aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki tüm URI'ler bu hizmet uç noktasına göredir:

  • https://fcm.googleapis.com

REST Kaynağı: v1.projects.messages

Yöntemler
send POST /v1/{parent=projects/*}/messages:send
Belirtilen hedefe (kayıt jetonu, konu veya koşul) bir mesaj gönderin.