با یک حساب سرویس احراز هویت

حساب‌های سرویس برای راه‌اندازی App Distribution در یک محیط CI مفید هستند. احراز هویت با یک حساب سرویس به شما این امکان را می دهد که از کتابخانه های سرویس گیرنده (به عنوان مثال، Firebase CLI یا fastlane) برای توزیع ساخت های خود استفاده کنید. وقتی از یک حساب سرویس برای احراز هویت استفاده می‌کنید، Firebase از اعتبارنامه پیش‌فرض برنامه (ADC) برای مکان‌یابی اعتبارنامه‌های برنامه‌تان استفاده می‌کند که می‌توانید با تنظیم متغیر محیطی GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS آن را ارائه کنید.

  1. کنسول Google Cloud را باز کنید و پروژه خود را انتخاب کنید.
  2. روی ایجاد حساب سرویس کلیک کنید و جزئیات حساب سرویس را وارد کنید.
  3. روی ایجاد و ادامه کلیک کنید.
  4. نقش مدیر توزیع برنامه Firebase را اضافه کنید و روی Done کلیک کنید.
  5. یک کلید JSON خصوصی ایجاد کنید و کلید را به مکانی در دسترس برای محیط ساخت خود منتقل کنید. مطمئن شوید که این فایل را در جایی امن نگه دارید ، زیرا به سرپرست اجازه دسترسی به App Distribution در پروژه Firebase شما را می دهد.
  6. اگر برنامه خود را بعد از 20 سپتامبر 2019 ایجاد کردید، از این مرحله رد شوید : در کنسول Google APIs، Firebase App Distribution API را فعال کنید. هنگامی که از شما خواسته شد، پروژه ای را با همان نام پروژه Firebase خود انتخاب کنید.
  7. متغیر محیطی GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS را روی مسیر فایل JSON کلید خصوصی خود تنظیم کنید:
    export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/absolute/path/to/credentials/file.json