Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ส่งใบแจ้งหนี้โดยใช้ Stripe

ลาย
ทำโดย Stripe

สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่มีตราสินค้าโดยใช้แพลตฟอร์มการชำระเงิน Stripe

ส่วนขยายนี้ทำงานอย่างไร

ใช้ส่วนขยายนี้เพื่อสร้างและส่งใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่มีตราสินค้าโดยใช้ Stripe แพลตฟอร์มการชำระเงิน

ใบแจ้งหนี้จะถูกปรับแต่งโดยอัตโนมัติด้วยโลโก้และธีมสีของธุรกิจของคุณที่คุณตั้งค่าไว้ใน Stripe หลังจากส่งใบแจ้งหนี้แล้วคุณสามารถใช้แผงควบคุม Stripe เพื่อติดตามว่าลูกค้าได้ชำระเงินหรือไม่และจำนวนเงินที่คุณดำเนินการด้วยการรายงานและแผนภูมิโดยละเอียด

ส่วนขยายนี้จะรับฟังคอลเล็กชัน Cloud Firestore ที่คุณระบุสำหรับเอกสารใหม่ (เช่นตัวอย่างด้านล่าง) เมื่อคุณเพิ่มเอกสาร Stripe จะใช้ข้อมูลใบแจ้งหนี้ในเอกสารเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบจากนั้นจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในเอกสาร คุณสามารถเลือกที่จะจัดการที่อยู่อีเมลของลูกค้าได้โดยใช้รหัสผู้ใช้ Firebase Authentication

email: "customer@example.com",
items: [{
  amount: 2000,
  currency: "usd",
  quantity: 2, // Optional, defaults to 1.
  description: "Growth plan"
}]

นี่คือตัวอย่างของใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเองของคุณจะเป็นอย่างไร!

หน้าใบแจ้งหนี้แสดงใบเสร็จที่แยกรายการพร้อมตัวเลือกในการชำระเงินด้วยบัตรหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

คุณลักษณะที่เป็นทางเลือกของส่วนขยายนี้คือการอัปเดตสถานะของใบแจ้งหนี้ในเอกสาร Cloud Firestore โดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดค่าคุณลักษณะนี้หลังจากติดตั้งส่วนขยายโดยการลงทะเบียน Stripe webhook ที่รับฟัง เหตุการณ์ใบแจ้งหนี้ของ Stripe หากคุณต้องการใช้คุณสมบัติเสริมนี้ให้ปล่อยพารามิเตอร์ Stripe webhook secret ว่างไว้ระหว่างการติดตั้งจากนั้นกำหนดค่าส่วนขยายที่ติดตั้งใหม่ในภายหลังด้วยค่าจริงสำหรับ webhook ที่ลงทะเบียน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้มีให้หลังการติดตั้ง

การตั้งค่าเพิ่มเติม

ก่อนติดตั้งส่วนขยายนี้ให้ตั้งค่าบริการ Firebase ต่อไปนี้ในโครงการ Firebase ของคุณ:

 • Cloud Firestore เพื่อเก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้และสถานะใบแจ้งหนี้ที่เป็นทางเลือก
 • Firebase Authentication เพื่อเลือกจัดการอีเมลและข้อมูลลูกค้า
  • เปิดใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้ใน คอนโซล Firebase ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณ

คุณต้องมีบัญชี Stripe และ คีย์ Stripe API ก่อนติดตั้งส่วนขยายนี้

หมายเหตุ: Stripe มีโหมดทดสอบที่ช่วยให้คุณสามารถโทร API ได้โดยไม่ต้องชำระเงินจริง หากต้องการใช้ส่วนขยายนี้กับโหมดทดสอบของ Stripe ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ Stripe API key ของส่วนขยาย (ระหว่างการกำหนดค่าส่วนขยาย) เพื่อใช้คีย์โหมดทดสอบ คีย์โหมดทดสอบดูเหมือน rk_test_12345 ในขณะที่คีย์โหมดสดจะเป็น rk_live_12345 เนื่องจากส่วนขยายนี้ต้องการการเข้าถึงแบบเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับ customers Stripe และทรัพยากร invoices คุณเราขอแนะนำให้คุณสร้าง คีย์ที่ จำกัด ซึ่งมีการเข้าถึงเฉพาะทรัพยากรเหล่านี้อย่าง จำกัด แทนที่จะใช้รหัสลับของคุณ

การเรียกเก็บเงิน

ส่วนขยายนี้ใช้บริการ Firebase ต่อไปนี้ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง:

 • Cloud Firestore
 • ฟังก์ชันคลาวด์
 • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase (ไม่บังคับ)

ส่วนขยายนี้ยังใช้บริการของบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเหล่านี้ของคุณ

หมายเหตุจาก Firebase

ในการติดตั้งส่วนขยายนี้โครงการ Firebase ของคุณต้องอยู่ในแผน Blaze (จ่ายตามการใช้งาน) คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพยากรที่คุณใช้เท่านั้น บริการ Firebase ส่วนใหญ่เสนอระดับฟรีสำหรับการใช้งานในปริมาณต่ำ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินของ Firebase

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2020 คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจำนวนเล็กน้อย (โดยทั่วไปน้อยกว่า $ 0.10) เมื่อคุณติดตั้งหรือกำหนดค่าส่วนขยายนี้ใหม่ ดู คำถามที่พบบ่อยเกี่ยว กับการ เรียกเก็บเงินของ Firebase สำหรับฟังก์ชันระบบคลาวด์

วิธีติดตั้งส่วนขยายนี้

ใช้คอนโซล Firebase

ในการติดตั้งและจัดการส่วนขยายคุณสามารถใช้คอนโซล Firebase

ติดตั้งโดยใช้คอนโซล

การใช้ Firebase CLI

ในการติดตั้งและจัดการส่วนขยายคุณสามารถใช้ Firebase CLI:

ขั้นตอนที่ 1: รันคำสั่ง npm ต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง CLI หรืออัพเดตเป็น CLI เวอร์ชันล่าสุด

npm install -g firebase-tools
ไม่ทำงาน? ดู ข้อมูลอ้างอิง Firebase CLI หรือเปลี่ยน สิทธิ์ npm

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งส่วนขยายนี้โดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

firebase ext:install firestore-stripe-invoices --project=projectId_or_alias
รองรับ
การพิสูจน์ตัวตน Cloud Firestore
ผู้เขียน
ด้วยความร่วมมือกับ
ใบอนุญาต
Apache-2.0
เวอร์ชัน
0.1.6