Firebase Emulator Suite ile Yerel Kalkınma

1. Başlamadan önce

Cloud Firestore ve Cloud Functions gibi sunucusuz arka uç araçlarının kullanımı çok kolaydır ancak test edilmesi zor olabilir. Firebase Local Emulator Suite, uygulamanızı hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirebilmeniz için bu hizmetlerin yerel sürümlerini geliştirme makinenizde çalıştırmanıza olanak tanır.

Önkoşullar

 • Visual Studio Code, Atom veya Sublime Text gibi basit bir düzenleyici
 • Node.js 10.0.0 veya üzeri (Node.js'yi yüklemek için nvm kullanın , sürümünüzü kontrol etmek için node --version çalıştırın)
 • Java 7 veya üzeri (Java'yı yüklemek için bu talimatları kullanın , sürümünüzü kontrol etmek için java -version çalıştırın)

Ne yapacaksın

Bu codelab'de, birden fazla Firebase hizmeti tarafından desteklenen basit bir çevrimiçi alışveriş uygulamasını çalıştıracak ve hatalarını ayıklayacaksınız:

 • Cloud Firestore: gerçek zamanlı özelliklere sahip, küresel olarak ölçeklenebilir, sunucusuz bir NoSQL veritabanı.
 • Bulut İşlevleri : olaylara veya HTTP isteklerine yanıt olarak çalışan sunucusuz bir arka uç kodu.
 • Firebase Kimlik Doğrulaması : diğer Firebase ürünleriyle entegre olan, yönetilen bir kimlik doğrulama hizmeti.
 • Firebase Hosting : web uygulamaları için hızlı ve güvenli barındırma.

Yerel geliştirmeyi etkinleştirmek için uygulamayı Emulator Suite'e bağlayacaksınız.

2589e2f95b74fa88.png

Ayrıca şunları nasıl yapacağınızı da öğreneceksiniz:

 • Uygulamanızı Emulator Suite'e nasıl bağlayacağınız ve çeşitli emülatörlerin nasıl bağlanacağı.
 • Firebase Güvenlik Kuralları nasıl çalışır ve Firestore Güvenlik Kurallarının yerel bir emülatöre karşı nasıl test edileceği.
 • Firestore olayları tarafından tetiklenen bir Firebase İşlevi nasıl yazılır ve Emulator Suite'e karşı çalışan entegrasyon testleri nasıl yazılır.

2. Kurulum

Kaynak kodunu alın

Bu codelab'de The Fire Store örneğinin neredeyse tamamlanmış bir sürümüyle başlıyorsunuz, bu nedenle yapmanız gereken ilk şey kaynak kodunu klonlamaktır:

$ git clone https://github.com/firebase/emulators-codelab.git

Ardından, bu codelab'in geri kalanında çalışacağınız codelab dizinine geçin:

$ cd emulators-codelab/codelab-initial-state

Şimdi kodu çalıştırabilmek için bağımlılıkları yükleyin. Daha yavaş bir internet bağlantınız varsa bu işlem bir veya iki dakika sürebilir:

# Move into the functions directory
$ cd functions

# Install dependencies
$ npm install

# Move back into the previous directory
$ cd ../

Firebase CLI'yi edinin

Emulator Suite, aşağıdaki komutla makinenize yüklenebilen Firebase CLI'nin (komut satırı arayüzü) bir parçasıdır:

$ npm install -g firebase-tools

Ardından CLI'nin en son sürümüne sahip olduğunuzu doğrulayın. Bu codelab'in 9.0.0 veya üzeri sürümlerle çalışması gerekir ancak sonraki sürümler daha fazla hata düzeltmesi içerir.

$ firebase --version
9.6.0

Firebase projenize bağlanın

Firebase projeniz yoksa Firebase konsolunda yeni bir Firebase projesi oluşturun. Seçtiğiniz Proje Kimliğini not edin, daha sonra ihtiyacınız olacak.

Şimdi bu kodu Firebase projenize bağlamamız gerekiyor. Firebase CLI'de oturum açmak için öncelikle aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ firebase login

Daha sonra bir proje takma adı oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın. $YOUR_PROJECT_ID Firebase projenizin kimliğiyle değiştirin.

$ firebase use $YOUR_PROJECT_ID

Artık uygulamayı çalıştırmaya hazırsınız!

3. Emülatörleri çalıştırın

Bu bölümde uygulamayı yerel olarak çalıştıracaksınız. Bu, Emulator Suite'i başlatma zamanının geldiği anlamına gelir.

Emülatörleri başlatın

Emülatörleri başlatmak için codelab kaynak dizininin içinden aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ firebase emulators:start --import=./seed

Bunun gibi bazı çıktılar görmelisiniz:

$ firebase emulators:start --import=./seed
i emulators: Starting emulators: auth, functions, firestore, hosting
⚠ functions: The following emulators are not running, calls to these services from the Functions emulator will affect production: database, pubsub
i firestore: Importing data from /Users/samstern/Projects/emulators-codelab/codelab-initial-state/seed/firestore_export/firestore_export.overall_export_metadata
i firestore: Firestore Emulator logging to firestore-debug.log
i hosting: Serving hosting files from: public
✔ hosting: Local server: http://127.0.0.1:5000
i ui: Emulator UI logging to ui-debug.log
i functions: Watching "/Users/samstern/Projects/emulators-codelab/codelab-initial-state/functions" for Cloud Functions...
✔ functions[calculateCart]: firestore function initialized.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ✔ All emulators ready! It is now safe to connect your app. │
│ i View Emulator UI at http://127.0.0.1:4000        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Emulator    │ Host:Port   │ View in Emulator UI       │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Authentication │ 127.0.0.1:9099 │ http://127.0.0.1:4000/auth   │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Functions   │ 127.0.0.1:5001 │ http://127.0.0.1:4000/functions │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Firestore   │ 127.0.0.1:8080 │ http://127.0.0.1:4000/firestore │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Hosting    │ 127.0.0.1:5000 │ n/a               │
└────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┘
 Emulator Hub running at 127.0.0.1:4400
 Other reserved ports: 4500

Issues? Report them at https://github.com/firebase/firebase-tools/issues and attach the *-debug.log files.

Tüm emülatörler başlatıldı mesajını gördüğünüzde uygulama kullanıma hazırdır.

Web uygulamasını emülatörlere bağlayın

Günlüklerdeki tabloya dayanarak Cloud Firestore emülatörünün 8080 numaralı bağlantı noktasını dinlediğini ve Kimlik Doğrulama emülatörünün 9099 bağlantı noktasını dinlediğini görebiliriz.

┌────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Emulator    │ Host:Port   │ View in Emulator UI       │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Authentication │ 127.0.0.1:9099 │ http://127.0.0.1:4000/auth   │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Functions   │ 127.0.0.1:5001 │ http://127.0.0.1:4000/functions │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Firestore   │ 127.0.0.1:8080 │ http://127.0.0.1:4000/firestore │
├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Hosting    │ 127.0.0.1:5000 │ n/a               │
└────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┘

Ön uç kodunuzu üretim yerine emülatöre bağlayalım. public/js/homepage.js dosyasını açın ve onDocumentReady işlevini bulun. Kodun standart Firestore ve Auth örneklerine eriştiğini görebiliriz:

public/js/homepage.js

 const auth = firebaseApp.auth();
 const db = firebaseApp.firestore();

Yerel öykünücülere işaret edecek şekilde db ve auth nesnelerini güncelleyelim:

public/js/homepage.js

 const auth = firebaseApp.auth();
 const db = firebaseApp.firestore();

 // ADD THESE LINES
 if (location.hostname === "127.0.0.1") {
  console.log("127.0.0.1 detected!");
  auth.useEmulator("http://127.0.0.1:9099");
  db.useEmulator("127.0.0.1", 8080);
 }

Artık uygulama yerel makinenizde çalışırken (Barındırma öykünücüsü tarafından sunulur), Firestore istemcisi üretim veritabanı yerine yerel öykünücüyü de işaret eder.

EmulatorUI'yi açın

Web tarayıcınızda http://127.0.0.1:4000/ adresine gidin. Emulator Suite kullanıcı arayüzünü görmelisiniz.

Emülatörlerin kullanıcı arayüzü ana ekranı

Firestore Emulator kullanıcı arayüzünü görmek için tıklayın. --import bayrağıyla içe aktarılan veriler nedeniyle items koleksiyonu zaten veri içeriyor.

4ef88d0148405d36.png

4. Uygulamayı çalıştırın

Uygulamayı aç

Web tarayıcınızda http://127.0.0.1:5000 adresine gidin; Fire Store'un makinenizde yerel olarak çalıştığını görmelisiniz!

939f87946bac2ee4.png

Uygulamayı kullan

Ana sayfadan bir ürün seçin ve Sepete Ekle'ye tıklayın. Maalesef aşağıdaki hatayla karşılaşacaksınız:

a11bd59933a8e885.png

Bu hatayı düzeltelim! Her şey emülatörlerde çalıştığı için deney yapabiliyoruz ve gerçek verileri etkileme konusunda endişelenmiyoruz.

5. Uygulamada hata ayıklama

Hatayı bulun

Tamam, Chrome geliştirici konsoluna bakalım. Konsolda hatayı görmek için Control+Shift+J (Windows, Linux, Chrome OS) veya Command+Option+J (Mac) tuşlarına basın:

74c45df55291dab1.png

addToCart yönteminde bir hata var gibi görünüyor, gelin ona bir göz atalım. Bu yöntemde uid adı verilen bir şeye nereden erişmeye çalışacağız ve bu neden null olsun? Şu anda yöntem public/js/homepage.js dosyasında şöyle görünüyor:

public/js/homepage.js

 addToCart(id, itemData) {
  console.log("addToCart", id, JSON.stringify(itemData));
  return this.db
   .collection("carts")
   .doc(this.auth.currentUser.uid)
   .collection("items")
   .doc(id)
   .set(itemData);
 }

Aha! Uygulamada oturum açmadık. Firebase Authentication belgelerine göre, oturum açmadığımızda auth.currentUser null olur. Bunun için bir çek ekleyelim:

public/js/homepage.js

 addToCart(id, itemData) {
  // ADD THESE LINES
  if (this.auth.currentUser === null) {
   this.showError("You must be signed in!");
   return;
  }

  // ...
 }

Uygulamayı test edin

Şimdi sayfayı yenileyin ve ardından Sepete Ekle seçeneğine tıklayın. Bu sefer daha hoş bir hata almalısınız:

c65f6c05588133f7.png

Ancak üst araç çubuğunda Giriş Yap'a tıklayıp ardından tekrar Sepete Ekle'ye tıklarsanız sepetin güncellendiğini göreceksiniz.

Ancak rakamlar hiç de doğru gibi görünmüyor:

239f26f02f959eef.png

Merak etmeyin, bu hatayı yakında düzelteceğiz. Öncelikle sepetinize bir ürün eklediğinizde gerçekte ne olduğuna derinlemesine bakalım.

6. Yerel işlevler tetiklenir

Sepete Ekle'ye tıklamak, birden fazla emülatör içeren bir olaylar zincirini başlatır. Firebase CLI günlüklerinde, sepetinize bir ürün ekledikten sonra aşağıdaki mesajlara benzer bir şey görmelisiniz:

i functions: Beginning execution of "calculateCart"
i functions: Finished "calculateCart" in ~1s

Bu günlükleri ve gözlemlediğiniz kullanıcı arayüzü güncellemesini oluşturmak için dört önemli olay gerçekleşti:

68c9323f2ad10f7a.png

1) Firestore Yazma - İstemci

Firestore koleksiyonuna /carts/{cartId}/items/{itemId}/ yeni bir belge eklendi. Bu kodu public/js/homepage.js içindeki addToCart işlevinde görebilirsiniz:

public/js/homepage.js

 addToCart(id, itemData) {
  // ...
  console.log("addToCart", id, JSON.stringify(itemData));
  return this.db
   .collection("carts")
   .doc(this.auth.currentUser.uid)
   .collection("items")
   .doc(id)
   .set(itemData);
 }

2) Bulut İşlevi Tetiklendi

calculateCart Bulut İşlevi, sepet öğelerinde meydana gelen tüm yazma olaylarını (oluşturma, güncelleme veya silme), functions/index.js dosyasında görebileceğiniz onWrite tetikleyicisini kullanarak dinler:

işlevler/index.js

exports.calculateCart = functions.firestore
  .document("carts/{cartId}/items/{itemId}")
  .onWrite(async (change, context) => {
   try {
    let totalPrice = 125.98;
    let itemCount = 8;

    const cartRef = db.collection("carts").doc(context.params.cartId);

    await cartRef.update({
     totalPrice,
     itemCount
    });
   } catch(err) {
   }
  }
);

3) Firestore Yazma - Yönetici

calculateCart işlevi, sepetteki tüm ürünleri okur ve toplam miktar ile fiyatı toplar, ardından "sepet" belgesini yeni toplamlarla günceller (yukarıdaki cartRef.update(...) bakın).

4) Firestore Okuma - İstemci

Web ön ucu, sepette yapılan değişikliklerle ilgili güncellemeleri almak üzere abone oldu. public/js/homepage.js dosyasında görebileceğiniz gibi, Bulut İşlevi yeni toplamları yazıp kullanıcı arayüzünü güncelledikten sonra gerçek zamanlı bir güncelleme alır:

public/js/homepage.js

this.cartUnsub = cartRef.onSnapshot(cart => {
  // The cart document was changed, update the UI
  // ...
});

Özet

İyi iş! Tamamen yerel test için üç farklı Firebase emülatörü kullanan tamamen yerel bir uygulama kurdunuz.

db82eef1706c9058.gif

Ama durun, dahası da var! Bir sonraki bölümde şunları öğreneceksiniz:

 • Firebase Emülatörlerini kullanan birim testleri nasıl yazılır?
 • Güvenlik Kurallarınızda hata ayıklamak için Firebase Emülatörleri nasıl kullanılır?

7. Uygulamanıza özel güvenlik kuralları oluşturun

Web uygulamamız verileri okuyor ve yazıyor ancak şu ana kadar güvenlik konusunda hiç endişe duymadık. Cloud Firestore, verileri okuma ve yazma erişimine kimin sahip olduğunu bildirmek için "Güvenlik Kuralları" adı verilen bir sistem kullanır. Emulator Suite, bu kuralların prototipini oluşturmanın harika bir yoludur.

Düzenleyicide emulators-codelab/codelab-initial-state/firestore.rules dosyasını açın. Kurallarımızda üç ana bölümün olduğunu göreceksiniz:

rules_version = '2';
service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // User's cart metadata
  match /carts/{cartID} {
   // TODO: Change these! Anyone can read or write.
   allow read, write: if true;
  }

  // Items inside the user's cart
  match /carts/{cartID}/items/{itemID} {
   // TODO: Change these! Anyone can read or write.
   allow read, write: if true;
  }

  // All items available in the store. Users can read
  // items but never write them.
  match /items/{itemID} {
   allow read: if true;
  }
 }
}

Şu anda herkes veritabanımıza veri okuyabilir ve yazabilir! Yalnızca geçerli işlemlerin yapıldığından ve hassas bilgilerin sızdırılmadığından emin olmak istiyoruz.

Bu codelab sırasında, En Az Ayrıcalık İlkesini izleyerek, tüm belgeleri kilitleyeceğiz ve tüm kullanıcılar ihtiyaç duydukları tüm erişime sahip olana kadar, ancak daha fazlasını değil, kademeli olarak erişim ekleyeceğiz. Koşulu false olarak ayarlayarak erişimi reddetmek için ilk iki kuralı güncelleyelim:

rules_version = '2';
service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // User's cart metadata
  match /carts/{cartID} {
   // UPDATE THIS LINE
   allow read, write: if false;
  }

  // Items inside the user's cart
  match /carts/{cartID}/items/{itemID} {
   // UPDATE THIS LINE
   allow read, write: if false;
  }

  // All items available in the store. Users can read
  // items but never write them.
  match /items/{itemID} {
   allow read: if true;
  }
 }
}

8. Emülatörleri ve testleri çalıştırın

Emülatörleri başlat

Komut satırında emulators-codelab/codelab-initial-state/ konumunda olduğunuzdan emin olun. Önceki adımlardan itibaren emülatörleri hâlâ çalıştırıyor olabilirsiniz. Değilse emülatörleri tekrar başlatın:

$ firebase emulators:start --import=./seed

Emülatörler çalışmaya başladıktan sonra yerel olarak onlara karşı testler yapabilirsiniz.

Testleri çalıştırın

emulators-codelab/codelab-initial-state/ dizinindeki yeni terminal sekmesindeki komut satırında

Öncelikle işlevler dizinine geçin (codelab'in geri kalanında burada kalacağız):

$ cd functions

Şimdi işlevler dizininde mocha testlerini çalıştırın ve çıktının en üstüne gidin:

# Run the tests
$ npm test

> functions@ test .../emulators-codelab/codelab-initial-state/functions
> mocha

 shopping carts
  1) can be created and updated by the cart owner
  2) can be read only by the cart owner

 shopping cart items
  3) can be read only by the cart owner
  4) can be added only by the cart owner

 adding an item to the cart recalculates the cart total. 
  - should sum the cost of their items


 0 passing (364ms)
 1 pending
 4 failing

Şu anda dört başarısızlığımız var. Kural dosyasını oluştururken daha fazla testin geçişini izleyerek ilerlemeyi ölçebilirsiniz.

9. Güvenli alışveriş sepeti erişimi

İlk iki başarısızlık şunları test eden "alışveriş sepeti" testleridir:

 • Kullanıcılar yalnızca kendi sepetlerini oluşturabilir ve güncelleyebilir
 • Kullanıcılar yalnızca kendi sepetlerini okuyabilir

işlevler/test.js

 it('can be created and updated by the cart owner', async () => {
  // Alice can create her own cart
  await firebase.assertSucceeds(aliceDb.doc("carts/alicesCart").set({
   ownerUID: "alice",
   total: 0
  }));

  // Bob can't create Alice's cart
  await firebase.assertFails(bobDb.doc("carts/alicesCart").set({
   ownerUID: "alice",
   total: 0
  }));

  // Alice can update her own cart with a new total
  await firebase.assertSucceeds(aliceDb.doc("carts/alicesCart").update({
   total: 1
  }));

  // Bob can't update Alice's cart with a new total
  await firebase.assertFails(bobDb.doc("carts/alicesCart").update({
   total: 1
  }));
 });

 it("can be read only by the cart owner", async () => {
  // Setup: Create Alice's cart as admin
  await admin.doc("carts/alicesCart").set({
   ownerUID: "alice",
   total: 0
  });

  // Alice can read her own cart
  await firebase.assertSucceeds(aliceDb.doc("carts/alicesCart").get());

  // Bob can't read Alice's cart
  await firebase.assertFails(bobDb.doc("carts/alicesCart").get());
 });

Bu testlerin geçmesini sağlayalım. Düzenleyicide, firestore.rules güvenlik kuralları dosyasını açın ve match /carts/{cartID} içindeki ifadeleri güncelleyin:

firestore.rules

rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  // UPDATE THESE LINES
  match /carts/{cartID} {
   allow create: if request.auth.uid == request.resource.data.ownerUID;
   allow read, update, delete: if request.auth.uid == resource.data.ownerUID;
  }

  // ...
 }
}

Bu kurallar artık yalnızca sepet sahibinin okuma ve yazma erişimine izin veriyor.

Gelen verileri ve kullanıcının kimlik doğrulamasını doğrulamak için her kural bağlamında mevcut olan iki nesne kullanırız:

10. Sepet erişimini test edin

Emulator Suite, firestore.rules her kaydedildiğinde kuralları otomatik olarak günceller. Öykünücüyü çalıştıran sekmede Kurallar Rules updated mesajına bakarak öykünücünün kuralların güncellendiğini doğrulayabilirsiniz:

5680da418b420226.png

Testleri yeniden çalıştırın ve ilk iki testin başarılı olup olmadığını kontrol edin:

$ npm test

> functions@ test .../emulators-codelab/codelab-initial-state/functions
> mocha

 shopping carts
  ✓ can be created and updated by the cart owner (195ms)
  ✓ can be read only by the cart owner (136ms)

 shopping cart items
  1) can be read only by the cart owner
  2) can be added only by the cart owner

 adding an item to the cart recalculates the cart total. 
  - should sum the cost of their items

 2 passing (482ms)
 1 pending
 2 failing

Aferin! Artık alışveriş sepetlerine erişimi güvence altına aldınız. Bir sonraki başarısız teste geçelim.

11. Kullanıcı arayüzündeki "Sepete Ekle" akışını kontrol edin

Şu anda, sepet sahipleri sepetlerini okuyup yazmasına rağmen, sepetlerindeki ürünleri tek tek okuyamıyor veya yazamıyorlar. Bunun nedeni, sahiplerin sepet belgesine erişimi olmasına rağmen, sepetteki öğeler alt koleksiyonuna erişimlerinin olmamasıdır.

Bu kullanıcılar için bozuk bir durumdur.

http://127.0.0.1:5000, üzerinde çalışan web kullanıcı arayüzüne dönün ve sepetinize bir şeyler eklemeyi deneyin. items alt koleksiyonunda oluşturulan belgelere henüz kullanıcılara erişim izni vermediğimiz için hata ayıklama konsolundan görülebilen bir Permission Denied hatası alıyorsunuz.

12. Sepet öğelerine erişime izin verin

Bu iki test, kullanıcıların yalnızca kendi sepetlerine ürün ekleyebileceğini veya sepetteki ürünleri okuyabildiğini doğrular:

 it("can be read only by the cart owner", async () => {
  // Alice can read items in her own cart
  await firebase.assertSucceeds(aliceDb.doc("carts/alicesCart/items/milk").get());

  // Bob can't read items in alice's cart
  await firebase.assertFails(bobDb.doc("carts/alicesCart/items/milk").get())
 });

 it("can be added only by the cart owner", async () => {
  // Alice can add an item to her own cart
  await firebase.assertSucceeds(aliceDb.doc("carts/alicesCart/items/lemon").set({
   name: "lemon",
   price: 0.99
  }));

  // Bob can't add an item to alice's cart
  await firebase.assertFails(bobDb.doc("carts/alicesCart/items/lemon").set({
   name: "lemon",
   price: 0.99
  }));
 });

Böylece, mevcut kullanıcının sepet belgesindeki sahip UID'si ile aynı UID'ye sahip olması durumunda erişime izin veren bir kural yazabiliriz. create, update, delete için farklı kurallar belirtmenize gerek olmadığından, verileri değiştiren tüm istekler için geçerli olan bir write kuralı kullanabilirsiniz.

Öğeler alt koleksiyonundaki belgelere ilişkin kuralı güncelleyin. Koşuldaki get Firestore'dan bir değer okuyor; bu durumda, sepet belgesindeki ownerUID .

rules_version = '2';
service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // ...

  // UPDATE THESE LINES
  match /carts/{cartID}/items/{itemID} {
   allow read, write: if get(/databases/$(database)/documents/carts/$(cartID)).data.ownerUID == request.auth.uid;
  }

  // ...
 }
}

13. Sepet öğelerine erişimi test edin

Artık testi tekrar çalıştırabiliriz. Çıktının en üstüne gidin ve daha fazla testin geçip geçmediğini kontrol edin:

$ npm test

> functions@ test .../emulators-codelab/codelab-initial-state/functions
> mocha

 shopping carts
  ✓ can be created and updated by the cart owner (195ms)
  ✓ can be read only by the cart owner (136ms)

 shopping cart items
  ✓ can be read only by the cart owner (111ms)
  ✓ can be added only by the cart owner


 adding an item to the cart recalculates the cart total. 
  - should sum the cost of their items


 4 passing (401ms)
 1 pending

Güzel! Artık tüm testlerimiz geçiyor. Bekleyen bir testimiz var, ancak birkaç adımda ona ulaşacağız.

14. "Sepete ekle" akışını tekrar kontrol edin

Web ön ucuna dönün ( http://127.0.0.1:5000 ) ve sepete bir ürün ekleyin. Bu, testlerimizin ve kurallarımızın müşterinin gerektirdiği işlevsellikle eşleştiğini doğrulamak için önemli bir adımdır. (En son denediğimizde kullanıcı arayüzü kullanıcılarının sepetlerine ürün ekleyemediğini unutmayın!)

69ad26cee520bf24.png

firestore.rules kaydedildiğinde istemci kuralları otomatik olarak yeniden yükler. Bu yüzden sepete bir şey eklemeyi deneyin.

Özet

İyi iş! Uygulamanızın güvenliğini artırdınız; bu, uygulamanızı üretime hazır hale getirmek için önemli bir adımdır! Bu bir üretim uygulaması olsaydı bu testleri sürekli entegrasyon hattımıza ekleyebilirdik. Bu, başkaları kuralları değiştirse bile, alışveriş sepeti verilerimizin bu erişim kontrollerine sahip olacağı konusunda bize güven verecektir.

ba5440b193e75967.gif

Ama durun, dahası da var!

devam ederseniz şunları öğreneceksiniz:

 • Firestore olayı tarafından tetiklenen bir işlev nasıl yazılır?
 • Birden fazla emülatörde çalışan testler nasıl oluşturulur?

15. Bulut İşlevleri testlerini ayarlayın

Şu ana kadar web uygulamamızın ön ucuna ve Firestore Güvenlik Kurallarına odaklandık. Ancak bu uygulama aynı zamanda kullanıcının sepetini güncel tutmak için Bulut İşlevlerini de kullanıyor, bu nedenle bu kodu da test etmek istiyoruz.

Emulator Suite, Bulut İşlevlerini, hatta Cloud Firestore ve diğer hizmetleri kullanan işlevleri bile test etmeyi çok kolaylaştırır.

Düzenleyicide emulators-codelab/codelab-initial-state/functions/test.js dosyasını açın ve dosyadaki son teste ilerleyin. Şu anda beklemede olarak işaretlendi:

// REMOVE .skip FROM THIS LINE
describe.skip("adding an item to the cart recalculates the cart total. ", () => {
 // ...

 it("should sum the cost of their items", async () => {
  ...
 });
});

Testi etkinleştirmek için .skip kaldırın, böylece şöyle görünecektir:

describe("adding an item to the cart recalculates the cart total. ", () => {
 // ...

 it("should sum the cost of their items", async () => {
  ...
 });
});

Daha sonra, dosyanın üst kısmındaki REAL_FIREBASE_PROJECT_ID değişkenini bulun ve bunu gerçek Firebase Proje Kimliğinizle değiştirin.:

// CHANGE THIS LINE
const REAL_FIREBASE_PROJECT_ID = "changeme";

Proje kimliğinizi unuttuysanız Firebase Proje Kimliğinizi Firebase Konsolundaki Proje Ayarlarında bulabilirsiniz:

d6d0429b700d2b21.png

16. İşlev testlerini gözden geçirin

Bu test, Cloud Firestore ile Cloud Functions arasındaki etkileşimi doğruladığından önceki codelab'lerdeki testlerden daha fazla kurulum gerektirir. Bu testi geçelim ve ne beklediğine dair bir fikir edinelim.

Sepet oluştur

Cloud Functions, güvenilir bir sunucu ortamında çalışır ve Admin SDK tarafından kullanılan hizmet hesabı kimlik doğrulamasını kullanabilir. İlk olarak, bir uygulamayı, initializeApp yerine, initializeAdminApp kullanarak başlatırsınız. Ardından, öğeleri ekleyeceğimiz sepet için bir DocumentReference oluşturursunuz ve sepeti başlatırsınız:

it("should sum the cost of their items", async () => {
  const db = firebase
    .initializeAdminApp({ projectId: REAL_FIREBASE_PROJECT_ID })
    .firestore();

  // Setup: Initialize cart
  const aliceCartRef = db.doc("carts/alice")
  await aliceCartRef.set({ ownerUID: "alice", totalPrice: 0 });

  ...
 });

Fonksiyonu tetikleyin

Ardından, işlevi tetiklemek için belgeleri sepet belgemizin items alt koleksiyonuna ekleyin. İşlevde meydana gelen eklemeyi test ettiğinizden emin olmak için iki öğe ekleyin.

it("should sum the cost of their items", async () => {
  const db = firebase
    .initializeAdminApp({ projectId: REAL_FIREBASE_PROJECT_ID })
    .firestore();

  // Setup: Initialize cart
  const aliceCartRef = db.doc("carts/alice")
  await aliceCartRef.set({ ownerUID: "alice", totalPrice: 0 });

  // Trigger calculateCart by adding items to the cart
  const aliceItemsRef = aliceCartRef.collection("items");
  await aliceItemsRef.doc("doc1").set({name: "nectarine", price: 2.99});
  await aliceItemsRef.doc("doc2").set({ name: "grapefruit", price: 6.99 });

  ...
  });
 });

Test beklentilerini belirleyin

Sepet belgesindeki herhangi bir değişiklik için bir dinleyici kaydetmek üzere onSnapshot() işlevini kullanın. onSnapshot() dinleyicinin kaydını silmek için arayabileceğiniz bir işlev döndürür.

Bu test için toplam maliyeti 9,98 ABD doları olan iki öğe ekleyin. Ardından, sepette beklenen itemCount ve totalPrice olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, o zaman fonksiyon işini yaptı.

it("should sum the cost of their items", (done) => {
  const db = firebase
    .initializeAdminApp({ projectId: REAL_FIREBASE_PROJECT_ID })
    .firestore();

  // Setup: Initialize cart
  const aliceCartRef = db.doc("carts/alice")
  aliceCartRef.set({ ownerUID: "alice", totalPrice: 0 });

  // Trigger calculateCart by adding items to the cart
  const aliceItemsRef = aliceCartRef.collection("items");
  aliceItemsRef.doc("doc1").set({name: "nectarine", price: 2.99});
  aliceItemsRef.doc("doc2").set({ name: "grapefruit", price: 6.99 });
  
  // Listen for every update to the cart. Every time an item is added to
  // the cart's subcollection of items, the function updates `totalPrice`
  // and `itemCount` attributes on the cart.
  // Returns a function that can be called to unsubscribe the listener.
  await new Promise((resolve) => {
   const unsubscribe = aliceCartRef.onSnapshot(snap => {
    // If the function worked, these will be cart's final attributes.
    const expectedCount = 2;
    const expectedTotal = 9.98;
 
    // When the `itemCount`and `totalPrice` match the expectations for the
    // two items added, the promise resolves, and the test passes.
    if (snap.data().itemCount === expectedCount && snap.data().totalPrice == expectedTotal) {
     // Call the function returned by `onSnapshot` to unsubscribe from updates
     unsubscribe();
     resolve();
    };
   });
  });
  });
 });

17. Testleri çalıştırın

Önceki testlerden kalan emülatörleri hâlâ çalıştırıyor olabilirsiniz. Değilse emülatörleri başlatın. Komut satırından çalıştırın

$ firebase emulators:start --import=./seed

Yeni bir terminal sekmesi açın (emülatörleri çalışır durumda bırakın) ve işlevler dizinine gidin. Bunu hala güvenlik kuralları testlerinden açık tutabilirsiniz.

$ cd functions

Şimdi birim testlerini çalıştırın, toplam 5 test görmelisiniz:

$ npm test

> functions@ test .../emulators-codelab/codelab-initial-state/functions
> mocha

 shopping cart creation
  ✓ can be created by the cart owner (82ms)

 shopping cart reads, updates, and deletes
  ✓ cart can be read by the cart owner (42ms)

 shopping cart items
  ✓ items can be read by the cart owner (40ms)
  ✓ items can be added by the cart owner

 adding an item to the cart recalculates the cart total. 
  1) should sum the cost of their items

 4 passing (2s)
 1 failing

Belirli bir hataya bakarsanız, bunun bir zaman aşımı hatası olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni, testin işlevin doğru şekilde güncellenmesini beklemesine rağmen hiçbir zaman güncellememesidir. Artık testi sağlayacak fonksiyonu yazmaya hazırız.

18. Bir fonksiyon yazın

Bu testi düzeltmek için, functions/index.js dosyasındaki işlevi güncellemeniz gerekir. Her ne kadar bu fonksiyonun bir kısmı yazılmış olsa da tam değildir. İşlev şu anda şu şekilde görünüyor:

// Recalculates the total cost of a cart; triggered when there's a change
// to any items in a cart.
exports.calculateCart = functions
  .firestore.document("carts/{cartId}/items/{itemId}")
  .onWrite(async (change, context) => {
   console.log(`onWrite: ${change.after.ref.path}`);
   if (!change.after.exists) {
    // Ignore deletes
    return;
   }

   let totalPrice = 125.98;
   let itemCount = 8;
   try {
    
    const cartRef = db.collection("carts").doc(context.params.cartId);

    await cartRef.update({
     totalPrice,
     itemCount
    });
   } catch(err) {
   }
  });

İşlev, sepet referansını doğru şekilde ayarlıyor, ancak totalPrice ve itemCount değerlerini hesaplamak yerine bunları sabit kodlanmış değerlere güncelliyor.

Getir ve yinele

items alt koleksiyonu

items alt koleksiyonu olacak yeni bir sabiti itemsSnap başlatın. Ardından koleksiyondaki tüm belgeleri yineleyin.

// Recalculates the total cost of a cart; triggered when there's a change
// to any items in a cart.
exports.calculateCart = functions
  .firestore.document("carts/{cartId}/items/{itemId}")
  .onWrite(async (change, context) => {
   console.log(`onWrite: ${change.after.ref.path}`);
   if (!change.after.exists) {
    // Ignore deletes
    return;
   }


   try {
    let totalPrice = 125.98;
    let itemCount = 8;

    const cartRef = db.collection("carts").doc(context.params.cartId);
    // ADD LINES FROM HERE
    const itemsSnap = await cartRef.collection("items").get();

    itemsSnap.docs.forEach(item => {
     const itemData = item.data();
    })
    // TO HERE
    
    return cartRef.update({
     totalPrice,
     itemCount
    });
   } catch(err) {
   }
  });

TotalPrice ve itemCount'u hesaplayın

Öncelikle totalPrice ve itemCount değerlerini sıfıra ayarlayalım.

Ardından mantığı yineleme bloğumuza ekleyin. Öncelikle ürünün bir fiyatı olup olmadığını kontrol edin. Öğenin belirtilen bir miktarı yoksa varsayılan olarak 1 olmasına izin verin. Ardından miktarı itemCount cari toplamına ekleyin. Son olarak, öğenin fiyatını miktarla çarparak totalPrice toplamına ekleyin:

// Recalculates the total cost of a cart; triggered when there's a change
// to any items in a cart.
exports.calculateCart = functions
  .firestore.document("carts/{cartId}/items/{itemId}")
  .onWrite(async (change, context) => {
   console.log(`onWrite: ${change.after.ref.path}`);
   if (!change.after.exists) {
    // Ignore deletes
    return;
   }

   try {
    // CHANGE THESE LINES
    let totalPrice = 0;
    let itemCount = 0;

    const cartRef = db.collection("carts").doc(context.params.cartId);
    const itemsSnap = await cartRef.collection("items").get();

    itemsSnap.docs.forEach(item => {
     const itemData = item.data();
     // ADD LINES FROM HERE
     if (itemData.price) {
      // If not specified, the quantity is 1
      const quantity = itemData.quantity ? itemData.quantity : 1;
      itemCount += quantity;
      totalPrice += (itemData.price * quantity);
     }
     // TO HERE
    })

    await cartRef.update({
     totalPrice,
     itemCount
    });
   } catch(err) {
   }
  });

Başarı ve hata durumlarında hata ayıklamaya yardımcı olmak için günlük kaydı da ekleyebilirsiniz:

// Recalculates the total cost of a cart; triggered when there's a change
// to any items in a cart.
exports.calculateCart = functions
  .firestore.document("carts/{cartId}/items/{itemId}")
  .onWrite(async (change, context) => {
   console.log(`onWrite: ${change.after.ref.path}`);
   if (!change.after.exists) {
    // Ignore deletes
    return;
   }

   let totalPrice = 0;
   let itemCount = 0;
   try {
    const cartRef = db.collection("carts").doc(context.params.cartId);
    const itemsSnap = await cartRef.collection("items").get();

    itemsSnap.docs.forEach(item => {
     const itemData = item.data();
     if (itemData.price) {
      // If not specified, the quantity is 1
      const quantity = (itemData.quantity) ? itemData.quantity : 1;
      itemCount += quantity;
      totalPrice += (itemData.price * quantity);
     }
    });

    await cartRef.update({
     totalPrice,
     itemCount
    });

    // OPTIONAL LOGGING HERE
    console.log("Cart total successfully recalculated: ", totalPrice);
   } catch(err) {
    // OPTIONAL LOGGING HERE
    console.warn("update error", err);
   }
  });

19. Testleri tekrar çalıştırın

Komut satırında emülatörlerin hala çalıştığından emin olun ve testleri yeniden çalıştırın. Emülatörleri yeniden başlatmanıza gerek yoktur çünkü işlevlerde yapılan değişiklikleri otomatik olarak alırlar. Tüm testlerin geçtiğini görmelisiniz:

$ npm test
> functions@ test .../emulators-codelab/codelab-initial-state/functions
> mocha

 shopping cart creation
  ✓ can be created by the cart owner (306ms)

 shopping cart reads, updates, and deletes
  ✓ cart can be read by the cart owner (59ms)

 shopping cart items
  ✓ items can be read by the cart owner
  ✓ items can be added by the cart owner

 adding an item to the cart recalculates the cart total. 
  ✓ should sum the cost of their items (800ms)


 5 passing (1s)

Aferin!

20. Storefront kullanıcı arayüzünü kullanarak deneyin

Son test için web uygulamasına dönün ( http://127.0.0.1:5000/ ) ve sepete bir ürün ekleyin.

69ad26cee520bf24.png

Sepetin doğru toplamla güncellendiğini onaylayın. Fantastik!

Özet

Cloud Functions for Firebase ile Cloud Firestore arasındaki karmaşık bir test örneğini incelediniz. Testi geçmek için bir Bulut İşlevi yazdınız. Ayrıca yeni işlevselliğin kullanıcı arayüzünde çalıştığını da doğruladınız! Tüm bunları yerel olarak yaptınız, öykünücüleri kendi makinenizde çalıştırdınız.

Ayrıca yerel öykünücülerle çalışan bir web istemcisi oluşturdunuz, verileri korumak için güvenlik kurallarını uyarladınız ve yerel öykünücüleri kullanarak güvenlik kurallarını test ettiniz.

c6a7aeb91fe97a64.gif